signsport.se / Adshape AB´s Integritetspolicy

gäller from 25/5 - 2018. Senast uppdaterad: 21/5-2018

Denna policy beskriver hur Adshape AB (org. nr 556834-8881) nedan benämnd Adshape, hanterar dina personuppgifter. Detta är företagets Integritetspolicy och gäller för de e-butiker som företaget tillhandahåller (signsport.se, lampspecialisten.se, sportnetto.se) och vi vill visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftningen (GDPR) så att du kan känna dig trygg när du lämnar dina företags och personuppgifter till oss.

Det är viktigt att du tar del av och förstår integirtetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor kring denna.

Personuppgiftsansvarig

Adshape AB, org nr 556834-8881 med adressen Klöverstigen 10, 822 31 Alfta är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Insamling av information

För att du ska kunna köpa våra varor, använda vår e-butik på bästa sätt eller kontakta oss för service, support eller information måste vi samla in och behandla vissa personuppgifter.

Vi samlar in information från dig när du beställer produkter via våra webbplatser, kontaktar oss via kontaktformulär anmäler dig till vårt nyhetsbrev eller kontaktar oss via vår kundtjänst via mail. Den insamlade informationen vid beställning av produkter eller tjänster inkluderar ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, ditt personnummer (om vald betallösning kräver det), betalningsdetaljer (om vald betallösning kräver det), företagets organisationsnummer samt adressuppgifter till företaget (om du är ett företag). Vid anmälan till nyhetsbrev samt vid användande av kontaktformulär sparar vi din e-postadress samt namn om det är angivet.

Användning av information

Adshape använder dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen i syfte att,

  • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, som genomförande av köp, leverans av vara och tillhandahållande av support och garanti.

  • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor kring produkter och tjänster samt rätta felaktiga uppgifter.

  • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.

  • Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknadsföring, så som kundbrev med viktig information. Vi skickar endast nyhetsbrev till de kunder som valt detta i samband med slutförd beställning, men kan enligt Datainspektionens rekommendationer även göra utskick till dig som tidigare kund, för att upplysa om viktiga saker. Detta sker dock mycket sparsamt och det finns alltid en möjlighet att avsluta dina utskick om så önskas.

Dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden endast för ändamål som är förenliga med ovan nämnda användning för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt köpeavtalet.

I vissa fall delar vi dina personuppgifter med företag som är självständigt personuppgiftsansvariga, så som statliga myndigheter - om vi är skyldiga enligt lag, företag som ombesörjer transporter (logistigföretag/speditörer) samt företag som erbjuder betallösningar (körinlösen, banker, andra betaltjänstleverantörer). Vi delar bara de uppgifter vi måste och upplyser dig gärna om vilka uppgifter som delats om du undrar över detta.

Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Som utomstående part räknas icke betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår webbplats (hostingleverantör) eller vårt företag (revisor & bokföringsbyrå) samt officiella samarbetspartners som exempelvis betalningsleverantörer, transsportsystem samt affärssystem när det så behövs för att fullgöra ett beställt åtagande.

Laglig grund för insamlande av data

Syfte 1: För att kunna hantera beställning / köp
Behandling som utförs: Leverans (inkl avisering), identifikation och ålderskontroll, hantering av betalning (inklusive analys av möjliga betallösningar vilket kan innefatta inhämtning av kreditupplysning). Hantering av reklamations- och garantiärenden samt support av köpta produkter.
Rättslig grund: Fullföljande av avtal om köp (försäljningsvillkor)
Vilka personuppgifter lagras: Namn, adress, telefonnummer, mail, betalningsinformation, köpinformation, användaruppgifter för Mina sidor/Registrerad kund. För företagskunder sparas kontaktperson, företagsnamn, organisationsnummer samt adress, telefonnummer samt e-post till mottagare av vara.
Lagringstid: Våra personuppgifter sparas Tre år efter att du senast varit aktiv hos någon av våra e-butiker, till exempel genom att använda våra tjänster eller kontakta vår kundtjänst. Vi behöver spara dessa uppgifter för att kunna tillgodose garantiärenden och framtida supportfrågor kring ditt köp.

Syfte 2: För att försäkra oss om att gällande svensk lagstiftning efterlevs, exempelvis bokföringslagen
Behandling som utförs: Bokföring
Rättslig grund: Förpliktelse enligt gällande lag
Vilka personuppgifter lagras för detta ändamål: Namn, adress, mail, telefon och i de fall vald betalmetod kräver – kontouppgifter för genomförd betalning. För företag sparas: namn på kontaktperson, företagsnamn, organisationsnummer samt adress, telefonnummer samt e-post.
Lagringstid: Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag (bokföringslagen)

Syfte 3: Kommunikation kring Adshape och våra samarbetspartners tjänster genom post, e-post, telefon och SMS/MMS

Behandling som utförs: Kommunikation via kontaktformulär, mail, sms eller telefon.
Rättslig grund: Intresseavvägning
Vilka personuppgifter lagras för detta ändamål: Namn, mail, övriga uppgifter som du tillhandahåller oss. För företag sparas namn på kontaktperson, företagsnamn, organisationsnummer samt adress, telefonnummer samt e-post.
Lagringstid: Vi lagrar denna information så länge som aktuellt ärende pågår, eller som underlag vid tex garanti- eller reklamationsärenden. Ingen information lagras längre än nödvändigt.

Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Adshape kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa svensk lagstiftning eller i förekommande fall för att bevaka rättsliga intressen.

Du som registrerad kund kan alltid logga in på våra butiker och ändra din information, samt där se vilka uppgifter som finns lagrad.

Vi sparar inga uppgifter längre än nödvändigt och i de fall du hör av dig via vår kundtjänst eller via våra kontaktformulär raderas informationen så snart ärendet är avslutat.

Säkerhet & Informationsskydd

Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. fakturering eller kundservice), får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information finns i därför avsedd samt säker miljö i Sverige.

Vi behandlar bara ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet (tex om vald betallösning kräver det för säker identifiering). Vi minimerar alltid användandet av personnummer.

Använder vi oss av cookies?

Ja. Våra cookies förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Våra cookies är nödvändiga för att du ska kunna använda våra webshoppar på bästa möjliga sätt, lägga varor i varukorgen samt slutföra ditt köp. Loggar du in på ditt konto rekommenderar vi alltid att du kommer ihåg att logga ut.

Vi använder oss utav Google analytics, Instagram, Facebook på våra sidor.

Avsluta prenumeration

Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information och uppdateringar som angår din beställning, leverans och kundomdömen. Vi kan även skicka enstaka nyhetsbrev, relaterad produktinformation till dig som tidigare kund, enligt Datainspektionens rekommendationer kring intresseavvägning. Om du inte längre vill ta emot sådana meddelanden hittar du information om hur du avslutar prenumerationen i slutet av varje e-postmeddelande.

Ändring av integritetspolicy

Adshape äger rätt att vid behov ändra och komplettera integritetspolicyn.

Kontaktinformation och rättigheter som registrerad

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. För att se de uppgifter vi har lagrade om dig – logga in på ditt konto i vår e-butik, där kan du även rätta felaktiga uppgifter. Är du inte registrerad kund – kan du omvandla ditt Gästkonto för att sedan rätta felaktiga uppgifter.

Du som kund hos oss har även rätt till radering av de personuppgifter vi behandlar om dig ifall: uppgifterna inte längre är nödvändiga för de syften de samlats in för, du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse, personuppgifter behandlas på ett olagligt sätt, personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av eller om personuppgifter har samlats in om et barn som du har föräldraansvaret för.

För att få ytterligare utdrag eller om du har frågor kring vår Integritetspolicy – hör av dig till andreas@adshape.se